Stående yngre dam med väska i sin hand. ung 1m hög.