Med vänlig hälsning

Linda Blaauw

Välkommen till min hemsida.Tova tant. Jag nålovar figurer som är helt i ull. Jag tillverkar även tovade väskor och nunotovade
sjalar etc. Min nåltovning är helt unik och figurerna finns endast i ett enda ex.
Är medlem i Bil och Form i Bergslagen, Tunabygdens konstförening och Svenska Konstnärsförbundet.

Rrrrr